โซลูชั่นและผลิตภัณฑ์Solution

Pick to Light Systems (PTL)

ที่ใช้ Light Modules

ระบบช่วยเหลือการทำงาน Picking ที่ใช้ Light Modules ผู้ปฏิบัติงานของโรงงานหรือศูนย์ขนส่งกระจายสินค้าจะเดินไปที่ที่ดวงไฟของ Light Modules ติดขึ้น และหยิบสินค้าตามจำนวนตัวเลขที่แสดงขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการทำงาน Picking ที่ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ง่ายดาย และรวดเร็วถูกต้อง

ใช้งาน Image Projection

ระบบช่วยเหลือการ Picking ที่ใช้โปรเจคเตอร์และเซนเซอร์ ช่วยให้สามารถปฏิบัติงาน Pick to Light กับชั้นจัดเก็บที่มีช่องหยิบสินค้าที่แคบและไม่สามารถติดตั้ง Light Modules ได้ หรือชั้นจัดเก็บที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบ่อยครั้ง สามารถตั้งค่ารูปภาพอย่างเป็นรูปธรรมหรือตั้งค่าการนำทางด้วยเสียงได้อย่างอิสระอีกด้วย

Visible RFID Smart Cards

การ์ดที่มี ID ซึ่งใช้กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดต้นทุนการใช้กระดาษแล้วทิ้ง เช่นฉลากสินค้า ใบสั่งงานและผลการทำงานที่ใช้มือเขียน ช่วยสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยปรับปรุงการทำงานที่การขนส่งกระจายสินค้าและหน้างานการผลิต

ระบบดูแลจัดการการใช้สถานที่และอุปกรณ์ Smart AI

In-plant Device “Central” Control System ที่ช่วยให้มองเห็นภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าและช่วยลดการใช้พลังงาน ระบบจะเชื่อมต่อกับเซนเซอร์แต่ละชนิด สามารถควบคุมและเฝ้าระวังการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทแพด

page top