Pick to Light systems (PTL)

Pick to Light Systems คือ ระบบที่ช่วยเหลือการทำงาน Picking โดยใช้ประโยชน์จาก Light Modules ผู้ปฏิบัติงานของโรงงานหรือศูนย์ขนส่งกระจายสินค้าจะเดินไปที่ที่ดวงไฟของ Light Modules ติดขึ้น และหยิบสินค้าตามจำนวนตัวเลขที่แสดง การทำงาน Picking ที่ทำตามคำสั่งของ Light Modules เช่นนี้จะเป็นการทำงาน Picking ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

AIOI-SYSTEMS จะนำเสนอโซลูชั่นและสินค้าที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการของลูกค้าภายใต้แกนหลัก 4 แกน คือ “รายการผลิตภัณฑ์” “วงการธุรกิจ” “หัวข้อปัญหา” และ “วิธีการทำงาน”
สามารถนำโซลูชั่นทั้งหมดมาผสมผสานกันได้ หากมีข้อสงสัยหรือความต้องการใด ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเรา