ระบบดูแลจัดการการใช้สถานที่และอุปกรณ์ Smart AI

Smart AI คือ ระบบที่เชื่อมต่อกับเซนเซอร์แต่ละชนิด เช่น แม่เหล็กไฟฟ้า ความชื้นและอุณหภูมิ ความสว่าง อินฟราเรด ฯลฯ จึงทำให้สามารถควบคุมและจับตามองการทำงานทั้งหมดของการเปิดปิดไฟ การเปิดปิดประตูและหน้าต่างหรือระบบปรับอากาศ โดยใช้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มือถือ เป็นต้น
การบำรุงรักษาก็ทำได้ง่ายเนื่องจากเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายโดยใช้สายไฟน้อย ไม่ต้องลงทุนเป็นเงินจำนวนมากในการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการดูแลจัดการภายในอาคารหรือการจัดการความปลอดภัย สามารถนำฟังก์ชันที่มีความสามารถระดับเดียวกันเข้ามาใช้ได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ

สามารถดูแลจัดการทั้งหมดได้ด้วยคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

Smart AI จะช่วยให้สามารถจับตามองและควบคุมการทำงานทั้งหมดของการเปิดปิดไฟ การเปิดปิดประตูและหน้าต่างหรือระบบปรับอากาศ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตโดยระบบจะเชื่อมต่อกับเซนเซอร์แต่ละชนิด เช่น แม่เหล็กไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น ความสว่าง อินฟราเรด ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถจัดการระบบของผู้ผลิตอื่นได้โดยรวมด้วยการมองเพียงครั้งเดียว

วัตถุประสงค์

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบจัดการ
 • ทำให้มองเห็นระบบได้ง่ายขึ้น
 • ใช้พื้นที่ให้น้อยลงและลดเวลา
 • ดูแลจัดการระบบของผู้ผลิตอื่นรวมกัน

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

 • สามารถดูแลจัดการระบบได้ทั้งหมด ทำให้การดูแลจัดการง่ายขึ้นและประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • สามารถใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนตรวจดูได้โดยไม่เลือกสถานที่ จึงทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การบำรุงรักษาทำได้ง่ายเพราะเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยใช้สายไฟน้อย

Smart AI เชื่อมต่อโดยใช้ 2-wire communication (AI-NET ระบบเครือข่ายที่ใช้สายไฟน้อย) จึงบำรุงรักษาได้ง่าย AI-NET ใช้ชิพสื่อสาร “AI-NET Chip” ในการเชื่อมต่ออย่างไร้ข้อผิดพลาดจากการต่อผิดขั้ว จึงทำให้ไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

 • อุปกรณ์ภายในสถานที่
  ควบคุมดูแล (การเปิดไฟของอุปกรณ์ให้แสงสว่างแต่ละชนิด/การปรับความสว่าง/การเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง/การตั้งอุณหภูมิ/กล้องมอนิเตอร์ควบคุมการทำงาน/การปรับระดับเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง) ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่นรวมกัน

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

 • สามารถนำมาใช้ได้ง่ายและใช้ต้นทุนต่ำ
 • งานบำรุงรักษาทำได้ง่าย ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น

สามารถลดการใช้พลังงานได้โดยทำให้มองเห็นภาพการใช้พลังงาน

การดูแลจัดการโดยใช้ Smart AI ทำให้มองเห็นภาพการใช้พลังงานและสามารถมองเห็นได้ว่าพลังงานไฟฟ้าถูกใช้ตรงจุดไหนในปริมาณเท่าไรได้แบบเรียลไทม์ การตรวจสอบการใช้พลังงานอย่างเช่นการเปิดไฟของอุปกรณ์ให้แสงสว่างแต่ละชนิด การเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เป็นต้น จะส่งผลช่วยให้ลดการใช้พลังงานและควบคุมการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองได้

วัตถุประสงค์

 • ประหยัดพลังงาน
 • ดูแลจัดการพลังงานไฟฟ้าในองค์รวม

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

 • สามารถลดการใช้พลังงานได้โดยการทำให้มองเห็นภาพการใช้พลังงานได้แบบเรียลไทม์ ตรวจสอบการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองและควบคุมดูแล

เพิ่มความแข็งแกร่งและลดต้นทุนในการรักษาความปลอดภัยโดยการควบคุมจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด

การนำ Smart AI มาใช้ ไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการติดตั้งเครื่องจักรลงทุนติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการการดูแลจัดการภายในอาคารหรือจัดการความปลอดภัยและสามารถนำฟังก์ชันที่มีความสามารถระดับเดียวกันเข้ามาใช้ได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ การรักษาความปลอดภัยจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะจะมีการแจ้งเตือนอันตรายโดยอัตโนมัติ สามารถควบคุมเซนเซอร์ป้องกันอาชญากรรมได้ด้วย (เซนเซอร์ตรวจจับควัน เซนเซอร์ตรวจจับความร้อน เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ เซนเซอร์ตรวจจับก๊าซ ฯลฯ) ปุ่มฉุกเฉิน กล้องวงจรปิดและประตูอัตโนมัติได้ โดยจะส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรด้วย

วัตถุประสงค์

 • ลดต้นทุน
 • เพิ่มความแข็งแกร่งในการรักษาความปลอดภัย
 • ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ผลที่ได้และจุดสำคัญ

 • สามารถลดต้นทุนได้โดยการใช้ Smart AI ในการจัดการการรักษาความปลอดภัย
 • การรักษาความปลอดภัยแข็งแกร่งขึ้นและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเนื่องจากจะมีการแจ้งเตือนอันตรายโดยอัตโนมัติ เช่น มีผู้บุกรุก เป็นต้น